Logo Brno

Prostory v objektu polikliniky Žerotínovo náměstí 6 Brno, v 2. NP .

Prostory: V objektu polikliniky Žerotínovo náměstí 6 Brno, v 2. NP .
Místnost: celková plocha 
č. 106 20 m² hlavní plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  30.9.2022 Sejmuto: 31.10.2022 Ing. Dan Zeman, ředitel