Logo Brno

Prostory v objektu polikliniky Žerotínovo nám. 6, číslo popisné 533, k.ú. Veveří, Brno

Místnost: celková plocha:
3.NP č.20322,0  m²vedlejší plochy
 Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáčekprovozně-technický úsek, tel. 541 552 297
 Vyvěšeno: 19.7.2021Sejmuto: 27.9.2022 Ing. Dan Zeman , ředitel