Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Žerotínovo nám. 6, číslo popisné 533, k.ú. Veveří, Brno

Prostory:

V objektu polikliniky Žerotínovo náměstí 6 Brno, v 6.NP.

Adresný záměr: Pro zájemce Klinický psycholog Brno, s. r. o., IČ: 2233134. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.

Místnost:

celková plocha 

č. 503

23 m²

hlavní plochy

Další informace k uvedenému záměru poskytne:

Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483

Vyvěšeno:  27.6.2023

Sejmuto: 5.9.2023     

Ing. Dan Zeman, ředitel