Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Žerotínovo nám. 6, číslo popisné 533, k.ú. Veveří, Brno

Prostory:V objektu polikliniky Žerotínovo náměstí 6 Brno, 1. NPZáměr pronájmu: Pronájem nebytových prostor
Místnost:celková plocha  971,67 m2
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  15.6.2023Sejmuto: 5.9.2023Ing. Dan Zeman, ředitel