Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Žerotínovo nám. 6, číslo popisné 533, k.ú. Veveří, Brno

Prostory:V objektu polikliniky Žerotínovo náměstí 6 Brno, 7. NP

Adresný záměr pronájmu:
Pronájem nebytových prostor pro zájemce CETIN a.s., IČ:04084063
Místnost:celková plocha
terasa v 7. NP6 m² + část boční stěny střešní atiky
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  9.6.2023Sejmuto: 25.8.2023Ing. Dan Zeman, ředitel