Logo Brno

Prostory v objektu polikliniky Žerotínovo nám. 6, číslo popisné 533, k.ú. Veveří, Brno

Prostory: V objektu polikliniky Žerotínovo náměstí 6 Brno, v 2. NP . Prostory volné od 1.2.2023.
Místnost: celková plocha 
č. 104 15,5 m² hlavní plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  5.12.2022 Sejmuto: 9.1.2023 Ing. Dan Zeman, ředitel