Logo Brno

Prostory v objektu polikliniky Žerotínovo nám. 6, číslo popisné 533, k.ú. Veveří, Brno

Místnost: celková plocha:
 č. 319, 4. NP 12,0 m² vedlejší plochy
 Další informace k uvedenému záměru poskytne: Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 541 552 297
Vyvěšeno: 25.11.2021 Sejmuto: 27.12.2021 Ing. Dan Zeman , ředitel