Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Žerotínovo nám. 6, číslo popisné 533, k.ú. Veveří, Brno

Prostory:

V objektu polikliniky Žerotínovo náměstí 6 Brno.

Místnost:

celková plocha 

č. 112, 113

14,69 m², 14,69 m²

hlavní plochy

Další informace k uvedenému záměru poskytne:

Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483

Vyvěšeno:  16.4.2024

Sejmuto: 

Ing. Dan Zeman, ředitel