Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Žerotínovo nám. 6, číslo popisné 533, k.ú. Veveří, Brno

Prostory:

V objektu polikliniky Žerotínovo náměstí 6 Brno.

Adresný záměr: Radiologie plus, s.r.o. (IČO: 05963702)  z důvodu úpravy nájemní smlouvy.

Místnost:

celková plocha 

č. 31, 31/2, 31/3, 33, 35, 35/1, 35/2, 35/3

89,10 m²

hlavní plochy
č. 30, 31/1, 33/1, 38, 45, 46

118,32 m²

vedlejší plochy

Další informace k uvedenému záměru poskytne:

Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483

Vyvěšeno:  20.2.2024

Sejmuto: 6.3.2024

Ing. Dan Zeman, ředitel