Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Žerotínovo nám. 6, číslo popisné 533, k.ú. Veveří, Brno

Prostory:

V objektu polikliniky Žerotínovo náměstí 6 Brno.

Místnost:

celková plocha 
č. 023 Tělocvična v suterénu

110

hlavní plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Jaroslava Kurtinová, ekonomický úsek, tel. 541 552 328
Vyvěšeno:  28.11.2023

Sejmuto:  15.12.2023

Ing. Dan Zeman, ředitel