Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Žerotínovo nám. 6, číslo popisné 533, k.ú. Veveří, Brno

Prostory:

V objektu polikliniky Žerotínovo náměstí 6 Brno.

Adresný záměr: Pro Klinická psychologie Cacková s.r.o. (IČO: 07957939)  z důvodu změny právního subjektu.

Místnost:

celková plocha 

č. 529c, 527b, 203, D106

22,52 m², 2,18 m² (podíl), 22, 15

hlavní plochy

Další informace k uvedenému záměru poskytne:

Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483

Vyvěšeno:  14.9.2023

Sejmuto:  29.9.2023

Ing. Dan Zeman, ředitel