Logo Brno

Přijmeme pečující osobu v dětské skupině

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,
příspěvková organizace hledá:
vychovatelku, vychovatele do dětské skupiny.
Požadavky na vzdělání:–        úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zdravotnického,
sociálního nebo pedagogického zaměření
–        profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky
–        profesní kvalifikace chůvy pro děti v dětské skupině.
Bližší informace:Ivana Plachá, hlavní sestra
Kontakt::541 552 364, 739 510 129