Logo Brno

Internetové poradenství

Internetové poradenství je určeno pro rodiče postižených dětí, kteří potřebují radu v oblasti zajištění péče o své postižené dítě nebo v oblasti sociální podpory. V rámci internetového poradenství zajistí odborní pracovníci Dětského rehabilitačního centra a Centra pomoci elektronickou odpověď na dotazy, které se týkají rámcově péče o děti se specifickými potřebami a na dotazy z oblasti podpory rodin vychovávající tyto děti.
Oblasti, ve kterých můžeme pomoci se zorientovat, se týkají jak zdravotních, tak sociálně-právních a psychologických aspektů péče o Vaše dítě a pomoci rodině.

Na dotazy odpovídají:

Pravidla pro poskytování poradenství:

Při poskytování internetového poradenství se postupuje v souladu s Etickým kodexem internetové poradny, vypracovaným Českou asociací pracovníků linek důvěry a schváleným XIII. sněmem ČAPLD dne 28. 5. 2005 v Liberci …. k otevření zde

Odesláním dotazu dochází k uzavření dohody o poskytování služby internetového poradenství a tato dohoda zaniká odesláním odpovědi odborníkem na uvedený e-mail.

Při internetovém poradenství je zachována anonymita tazatele – nemusíte uvádět jméno, příjmení ani další osobní údaje.

Všechny skutečnosti, které nám v dotazu sdělíte, budou důvěrné a odborní zdravotničtí pracovníci o nich zachovají mlčenlivost. Pro přesnost odpovědi je ale nutné sdělit dostatek konkrétních informací (přesný popis zdravotních potíží dítěte, sociální situaci rodiny apod.)

Výhodou internetového poradenství je rychlost získání potřebné informace z pohodlí domova, bez objednávání a cestování. Odpověď bude zaslána co nejrychleji, nejpozději pak do 7 pracovních dnů.