Logo Brno

Psychologická ambulance

Privátní lékaři

Mgr. Jana Böhmová
Kontaktní informace
Umístění5. poschodí budovy polikliniky, Žerotínovo nám. 4, Brno
LékařKlinický psycholog
E-mailpsychologie.bilydum@centrum.cz
Tel.533 302 324
Ordinační doba
po
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
út
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
st
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
čt
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Telefonické objednávky: 533 302 324, Po až Pá v době od 10:30 do 12:30, případně nám zanechte vzkaz na telefonním záznamníku.

Poliklinika akad. O.Teyschla (tzv. Bílý dům), Žerotínovo nám. 533/6, 602 00 Brno

 • klinická psycholožka
 • dětská klinická psycholožka
 • psychoterapeutka (Gestalt terapie)

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:


Provádím komplexní psychologickou diagnostiku (intelektu a kognitivních funkcí, osobnosti), poradenství i systematickou psychoterapii.
Pracuji s dospělými i dětmi a dospívajícími se širokým spektrem psychických potíží, nejčastěji např.:

 • osobní problémy, reakce na stres a poruchy přizpůsobení, neurotické potíže, psychosomatické potíže, poruchy nálady, úzkosti, deprese, fobie, obsese,  psychózy
 • u dětí raná vývojová diagnostika včetně diferenciální diagnostiky poruch autistického spektra, mentální retardace, poruchy řeči, ADHD, poruchy učení, poruchy chování, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, psychosomatické a neurotické obtíže jako bolesti hlavy, břicha, poruchy spánku, tikové projevy, problémy s vyprazdňováním atd.

Veškeré služby jsou bezplatné, hrazeny ZP.

Úzce spolupracuji s dalšími odborníky – lékaři (psychiatr, neurolog, pediatr), příp. zprostředkuji kontakt na potřebné sociální služby.

Mgr. Tomáš Bubrinka
Kontaktní informace
Umístění5. poschodí budovy polikliniky, Žerotínovo nám. 4, Brno
LékařKlinický psycholog
E-mailpsychologie.bilydum@centrum.cz
(pro objednávání)
tbubrinka@centrum.cz
Tel.533 302 324
Ordinační doba
po
8.00 - 16.00
út
8.00 - 16.00
st
8.00 - 16.00
čt
8.00 - 17.30
8.00 - 12.00
Telefonické objednávky: 533 302 324, Po až Pá v době od 10:30 do 12:30, případně nám zanechte vzkaz na telefonním záznamníku.

Privátní klinický psycholog

Poliklinika akad. O.Teyschla (tzv. Bílý dům), Žerotínovo nám. 533/6,  602 00 Brno

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:


Ve své klinicko-psychologické ambulanci nabízím především diagnostické a poradenské služby dětem a dospívajícím do dosažení 18. roku se širokou škálou potíží.

Veškerá indikovaná péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ambulance má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Podle platné legislativy je za psychologické vyšetření od dětských pacientů vybírán regulační poplatek 30,- Kč.

Při vstupním vyšetření je vhodné přinést žádanku s doporučením od praktického lékaře či jiného ambulantního specialisty (např. neurologa, psychiatra apod.).

K vyšetření je nutné se vždy předem objednat, nejlépe na uvedeném telefonním čísle na evidenci.

Vyšetření z jiné indikace než zdravotnické, tedy pro vlastní potřebu, je hrazeno dle sazebníku či dohodou.

Pro děti do 18 let např. nabízíme:

 • Diagnostické vyšetření při poruchách psychického vývoje (např. poruchy vývoje řeči, hyperkinetické poruchy, poruchy autistického spektra, mentální retardace)
 • Diagnostickou a terapeutickou spolupráci při neurotických, psychosomatických, adaptačních či rodinných problémech (emoční potíže jako jsou úzkosti, fobie, deprese, sociální a vztahové potíže v rodině, ve škole, mezi vrstevníky, psychosomatické problémy jako bolesti hlavy, břicha, pomočování, tiky, koktavost, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku a další)
 • Spolupráci při zvládání výchovných potíží, jak u malých, tak i u větších dětí
 • Vyšetření problémů spojených se školkou či školou (školní zralost, školní zařazení, specifické poruchy učení, potíže s chováním)

PhDr. et Mgr. Hana Cacková - vedoucí oddělení Klinická psychologie Cacková, s. r. o.
Kontaktní informace
Umístění5. poschodí budovy polikliniky, Žerotínovo nám. 533/6, Brno
Název ambulanceKlinická psychologie Cacková s.r.o.
LékařKlinická psycholožka a psychoterapeutka (výcvik v jungovsky orientované psychoterapii)
E-mailrezervace@psychosos.cz
kontakt na sestru celého odd.
Tel.533 302 324
Ordinační doba
dle dohody:
po
8.00 - 12.00  
13.00 - 17.00
út
8.00 - 12.00  
13.00 - 17.00
st
8.00 - 12.00
13.00 - 18.00
čt
8.00 - 12.00  
13.00 - 17.00
7.00 - 12.00
13.00 - 17.00
PŘICHÁZÍTE-LI POPRVÉ, HLASTE SE PROSÍM NEJDŘÍVE NA EVIDENCI V 5. PATŘE ÚPLNĚ NA KONCI CHODBY VPRAVO. Přijímám pouze objednané pacienty, neposkytuji okamžitou krizovou intervenci.

Omlouvám se klientům, ale z důvodu zcela naplněné kapacity nepřijímám až do odvolání nové pacienty.

OBJEDNÁNÍ: Pouze pomocí formuláře ZDE

PO JEHO VYPLNĚNÍ A ODESÁNÍ PROSÍM VYČTEJTE, OZVEME SE VÁM NEJPOZDĚJI DO TÝDNE.

Zrušení nebo změnu termínu nám prosím neprodleně ohlaste na e-mail: rezervace@psychosos.cz

Privátní klinická psycholožka,
Poliklinika akad. O.Teyschla (tzv. Bílý dům), Žerotínovo nám. 533/6,  602 00 Brno

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:


Provádím komplexní psychologickou diagnostiku kognitivních funkcí a osobnosti a systematickou psychoterapii.


Pracuji s dětmi, mládeží i dospělými klienty.

 • U dětí řeším vývojovou diagnostiku v raném věku, diferenciální diagnostiku poruch autistického spektra, ADHD, poruchy chování, úzkosti, psychosomatické bolesti, deprese, sebepoškozování.
 • U dospělých řeším diagnostiku kognitivních funkcí a paměti, PAS a ADHD, reakce na stres, psychosomatické bolesti, poruchy spánku, úzkosti, deprese, fobie, obsese, diagnostiku osobnosti a schizofrenního okruhu.
 • Nabízím podpůrnou psychoterapii pacientům s vážným somatickým onemocněním (RS, rakovina apod.) a jejich blízkým.

Nezabývám se:

 • rozvodovou problematikou,
 • potížemi u dětí, které vznikají v souvislosti s rozvodem či střídavou péčí,
 • závislostmi,
 • poruchami příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie).

Mgr. Libuše Čermáková
Kontaktní informace
UmístěníŽerotínovo náměstí 533/6, Brno, 602 00
5. poschodí, ambulance č. 516
LékařKlinický psycholog
E-maillibuse.cermakova@gmail.com (objednání)
Tel.533 302 265
Ordinační doba
po
 
13.00 - 16.00
út
8.00 - 12.00
14.00 - 18.00 
st
8.00 - 12.00
13.00 - 16.00 
čt
8.00 - 12.00
14.00 - 18.00 
8.00 - 12.00
Preferuji objednání prostřednictvím e-mailu, kde prosím také uveďte svůj tel. kontakt. Děkuji.

Privátní klinický psycholog

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:


Oddělení zajišťuje diagnostické, poradenské a terapeutické služby dětem i dospělým se širokou škálou potíží.

Naši kliničtí psychologové absolvovali psychoterapeutické výcviky s akreditací pro zdravotnictví v katathymně - imaginativní psychoterapii, Gestalt terapii a hypnoterapii.

Pro děti do 18 let nabízíme:

 • Diagnostické vyšetření při poruchách psychického vývoje (např. poruchy vývoje řeči, hyperkinetické poruchy, poruchy autistického spektra, mentální retardace)
 • Diagnostickou a terapeutickou spolupráci při neurotických, psychosomatických, adaptačních či rodinných problémech (emoční potíže jako jsou úzkosti, fobie, deprese, sociální a vztahové potíže v rodině, ve škole, mezi vrstevníky, psychosomatické problémy jako bolesti hlavy, břicha, pomočování, tiky, koktavost, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku a další)
 • Spolupráci při zvládání výchovných potíží, jak u malých, tak i u větších dětí
 • Vyšetření problémů spojených se školkou či školou (školní zralost, školní zařazení, specifické poruchy učení, potíže s chováním)

Pro dospělé nabízíme:

 • Diagnostické vyšetření a terapeutickou péči v případě duševních poruch (psychózy, deprese, neurotické poruchy)
 • Terapeutickou spolupráci v obtížných životních situacích

Své služby nabízíme především dětským pacientům do dosažení 18.roku věku, resp. do ukončení střední školy.

Obracet se na nás mohou i dospělí pacienti, avšak v případě dlouhých objednacích lhůt upřednostňujeme dětské pacienty.

PhDr. Monika Huňková-Riedlová
Kontaktní informace
Umístění5. poschodí budovy polikliniky, Žerotínovo nám. 4, Brno
Název ambulanceKlinická psychologie Mon-R, s.r.o.
LékařKlinický psycholog
E-mailMon-R@seznam.cz
Tel.533 302 324
Ordinační doba
po
7:30 - 15:30
út
7:30 - 15:30
st
7:30 - 15:30
čt
10:00 - 17:00
DLC Synkova
Telefonické objednávky: 533 302 324, Po až Pá v době od 10:30 do 12:30, případně nám zanechte vzkaz na telefonním záznamníku.

IČO:  060744 13, IČZ: 72984303
Žerotínovo nám. 4/6, Brno, 602 00,   

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci


Nabízím psychologickou diagnostiku dětí i dospělých, poradenství a analyticky zaměřenou psychoterapeutickou péči s využitím metody katatymně imaginativní terapie.

 • Psychodiagnostické vyšetření zahrnuje komplexní i diferenciální  psychologickou diagnostiku (intelekt, kognitivní funkce, osobnost).
 • Psychoterapeutická péče je analyticky orientovaná, zaměřená na široké spektrum psychických potíží jako jsou osobní problémy, poruchy nálad, úzkosti, deprese, fobie, obsese i psychosomatická onemocnění.
 • ​Nabízím také terapii pacientům s psychotickým onemocněním.
 • Pomoc se zpracováním různých traumatických zkušeností a zážitků,  s překonáním obtížných životních a krizových situacích.
 • Partnerské a rodinné problémy, adaptační problémy ve škole, pracovní stres.
LS Synkova – 1x do týdne působím v zařízení, kde provádím psychodiagnostické vyšetření dětí s logopedickými vadami, probíhají zde konzultace s rodiči dětí, které dochází nebo plánují docházku do LS Synkova.

Veškerá uvedená péče je hrazena ze zdravotního pojištění (smluvní pojišťovny -111, 201, 205, 207, 209, 211, 213).

Úzce spolupracuji s lékaři z oboru psychiatrie, neurologie, ale také praktickými lékaři, gynekology aj.

Mgr. Michaela Juchelková - odd. Klinická psychologie Cacková, s.r.o.
Kontaktní informace
Umístění2. poschodí budovy polikliniky vlevo od optiky Richter
Název ambulanceKlinická psychologie Cacková, s. r. o.
LékařPsycholožka ve zdravotnictví, od roku 2023 frekventantka dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v gestalt terapii, absolvovala výcvik kompletní krizové intervence a další kurzy zaměřené na práci s dětmi, v rámci doktorského studia se specializací na vývojovou psychologii se věnuje tématu vztahu k sobě a vlastnímu tělu u dospívajících. Pracuje pod garancí odd. Klinická psychologie Cacková, s. r. o.
E-mailrezervace@psychosos.cz
kontakt na sestru celého odd.
Tel.533 302 324
Ordinační doba
po
8.00 -12.00
13.00 -16.00
út
8.00 - 12.00
čt
8.00 -12.00
13.00 -16.00
PŘICHÁZÍTE-LI POPRVÉ, HLASTE SE PROSÍM NEJDŘÍVE NA EVIDENCI V 5. PATŘE ÚPLNĚ NA KONCI CHODBY VPRAVO. Přijímám pouze objednané pacienty, neposkytuji okamžitou krizovou intervenci.
Všechny služby jsou hrazené zdravotními pojišťovnami.

OBJEDNÁNÍ: Pouze pomocí formuláře ZDE

PO JEHO VYPLNĚNÍ A ODESÁNÍ PROSÍM VYČTEJTE, OZVEME SE VÁM NEJPOZDĚJI DO TÝDNE.

Zrušení nebo změnu termínu nám prosím neprodleně ohlaste na e-mail: rezervace@psychosos.cz

Psycholožka ve zdravotnictví
Poliklinika akad. O.Teyschla (tzv. Bílý dům), Žerotínovo nám. 533/6,  602 00 Brno

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:

Pracovala jsem jako psycholožka na základní škole, nyní se v ambulanci klinické psychologie na poliklinice Bílý dům věnuji těmto oblastem:

 • U dětí řeším vývojovou diagnostiku, diferenciální diagnostiku poruch autistického spektra, ADHD, poskytuji podpůrnou psychoterapii při poruchách chování, poruchách příjmu potravy, úzkostech, psychosomatických bolestech, depresích, sebepoškozování.
 • Dospělým poskytuji podpůrnou psychoterapii při depresích, psychosomatických bolestech, poruchách spánku, úzkostech, fobiích, obsesích.

Nezabývám se:

 • rozvodovou problematikou,
 • potížemi u dětí, které vznikají v souvislosti s rozvodem či střídavou péčí,
 • závislostmi
Mgr. Lucie Uhrová - odd. Klinická psychologie Cacková, s.r.o.
Kontaktní informace
Umístění1. poschodí budovy polikliniky, poslední dveře vlevo za lékárnou
Název ambulanceKlinická psychologie Cacková, s. r. o.
LékařPsycholožka ve zdravotnictví, frekventantka dlouhodobého psychoterapeutického výcviku Gestalt Dialog, absolvovala výcvik v krizové intervenci a další kurzy zaměřené na práci s konkrétními psychodiagnostickými metodami.
E-mailrezervace@psychosos.cz
kontakt na sestru celého odd.
Tel.533 302 324
Ordinační doba
út
8.00 -12.00
13.00 -16.00
st
8.00 -12.00
13.00 -16.00
PŘICHÁZÍTE-LI POPRVÉ, HLASTE SE PROSÍM NEJDŘÍVE NA EVIDENCI V 5. PATŘE ÚPLNĚ NA KONCI CHODBY VPRAVO. Přijímám pouze objednané pacienty, neposkytuji okamžitou krizovou intervenci.
Všechny služby jsou hrazené zdravotními pojišťovnami.

OBJEDNÁNÍ: Pouze pomocí formuláře ZDE

PO JEHO VYPLNĚNÍ A ODESÁNÍ PROSÍM VYČTEJTE, OZVEME SE VÁM NEJPOZDĚJI DO TÝDNE.

Zrušení nebo změnu termínu nám prosím neprodleně ohlaste na e-mail: rezervace@psychosos.cz

Psycholožka ve zdravotnictví
Poliklinika akad. O.Teyschla (tzv. Bílý dům), Žerotínovo nám. 533/6,  602 00 Brno

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:

Pracovala jsem jako psycholožka v neziskové organizaci a věnovala jsem se práci s dětmi a třídními kolektivy. V rámci mé práce jsem se zaměřovala na osvětu ohledně duševních onemocnění, destigmatizaci a podporu duševního zdraví ve školním prostředí. Zároveň jsem působila jako dobrovolník v poradně pro oběti trestných činů. 

V ambulanci klinické psychologie na poliklinice Bílý dům se věnuji těmto oblastem:

 • U dětí řeším vývojovou diagnostiku v raném věku, diferenciální diagnostiku poruch autistického spektra, ADHD, poskytuji podpůrnou psychoterapii při poruchách chování, úzkostech, psychosomatických bolestech, depresích, sebepoškozování.
 • Dospělým poskytuji podpůrnou psychoterapii při depresích, psychosomatických bolestech, poruchách spánku, úzkostech, fobiích, obsesích.

Nezabývám se:

 • rozvodovou problematikou,
 • potížemi u dětí, které vznikají v souvislosti s rozvodem či střídavou péčí,
 • závislostmi,
 • poruchami příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie).
Mgr. Michaela Mikutová - odd. Klinická psychologie Cacková, s.r.o.
Kontaktní informace
Umístění5. poschodí budovy polikliniky
Název ambulanceKlinická psychologie Cacková, s. r. o.
LékařPsycholožka ve zdravotnictví, frekventantka dlouhodobého psychoterapeutického výcviku Gestalt Dialog, absolvovala výcvik v krizové intervenci a další kurzy zaměřené na práci s konkrétními psychodiagnostickými metodami. Pracuje pod garancí odd. Klinická psychologie Cacková, s. r. o.
E-mailrezervace@psychosos.cz
kontakt na sestru celého odd.
Tel.533 302 324
Ordinační doba
dle dohody
út
8.00 - 12.00
13.00 -16.00
čt
8.00 - 12.00
13.00 -16.00
PŘICHÁZÍTE-LI POPRVÉ, HLASTE SE PROSÍM NEJDŘÍVE NA EVIDENCI V 5. PATŘE ÚPLNĚ NA KONCI CHODBY VPRAVO. Přijímám pouze objednané pacienty, neposkytuji okamžitou krizovou intervenci.
Všechny služby jsou hrazené zdravotními pojišťovnami.

OBJEDNÁNÍ: Pouze pomocí formuláře ZDE

PO JEHO VYPLNĚNÍ A ODESÁNÍ PROSÍM VYČTEJTE, OZVEME SE VÁM NEJPOZDĚJI DO TÝDNE.

Zrušení nebo změnu termínu nám prosím neprodleně ohlaste na e-mail: rezervace@psychosos.cz

Psycholožka ve zdravotnictví
Poliklinika akad. O.Teyschla (tzv. Bílý dům), Žerotínovo nám. 533/6,  602 00 Brno

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:

Pracovala jsem s lidmi zasaženými násilím v blízkých vztazích v intervenčním centru a s dětmi a jejich rodinami v krizovém centru. Zároveň jsem působila jako dobrovolník v poradně pro oběti trestných činů. Zkušenosti s prací s dětmi jsem získala také v soukromé ambulanci klinické psychologie a v sociálních službách. V současnosti pracuji jako dětská psycholožka v intervenčním centru Spondea.

V ambulanci klinické psychologie na poliklinice Bílý dům se věnuji těmto oblastem:

 • U dětí řeším vývojovou diagnostiku v raném věku, diferenciální diagnostiku poruch autistického spektra, ADHD, poskytuji podpůrnou psychoterapii při poruchách chování, úzkostech, psychosomatických bolestech, depresích, sebepoškozování.
 • Dospělým poskytuji podpůrnou psychoterapii při depresích, psychosomatických bolestech, poruchách spánku, úzkostech, fobiích, obsesích.

Nezabývám se:

 • rozvodovou problematikou,
 • potížemi u dětí, které vznikají v souvislosti s rozvodem či střídavou péčí,
 • závislostmi,
 • poruchami příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie).
Mgr. Adriána Kandová - odd. Klinická psychologie Cacková, s.r.o.
Kontaktní informace
Umístění2. poschodí budovy polikliniky, poslední dveře vlevo za lékárnou
Název ambulanceKlinická psychologie Cacková, s. r. o.
LékařPsycholožka ve zdravotnictví, frekventantka dlouhodobého psychoterapeutického výcviku KBT, absolvovala další kurzy zaměřené na práci s konkrétními psychodiagnostickými metodami. V rámci doktorského studia se zabývá sebesoucitem, úzkostmi a depresí.
E-mailrezervace@psychosos.cz
kontakt na sestru celého odd.
Tel.533 302 324
Ordinační doba
út
13.00 - 17.00
st
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
PŘICHÁZÍTE-LI POPRVÉ, HLASTE SE PROSÍM NEJDŘÍVE NA EVIDENCI V 5. PATŘE ÚPLNĚ NA KONCI CHODBY VPRAVO. Přijímám pouze objednané pacienty, neposkytuji okamžitou krizovou intervenci.
Všechny služby jsou hrazené zdravotními pojišťovnami.

Mgr. Václav Stávek
Kontaktní informace
Umístění5. poschodí budovy polikliniky, Žerotínovo nám. 4, Brno
LékařKlinický psycholog a psychoterapeut
Tel.533 302 316
Ordinační doba
po
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
út
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
st
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
čt
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
8.00 - 12.00

Poliklinika akad. O.Teyschla (tzv. Bílý dům), Žerotínovo nám. 533/6, 602 00 Brno

Privátní klinický psycholog, Psychoterapeut (katatymně imaginativní psychoterapie, hypnoterapie) 

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:


Nabízím poradenství a systematickou psychoterapii (individuální, párovou, rodinnou) zaměřenou především na dospělou populaci a to se širokým spektrem psychických potíží, např.:

 • osobní problémy, poruchy nálady, úzkosti, deprese, fobie, obsese, zpracování různých traumatických zkušeností a zážitků, různé formy závislosti, psychózy
 • pracovní stres (syndrom vyhoření)
 • psychosomatická onemocnění
 • partnerské a rodinné problémy (neshody ve vztahu, obtíže po rozchodu)
 • terapeutickou spolupráci v obtížných životních a krizových situacích
Veškeré služby jsou bezplatné, hrazeny všemi zdravotními pojišťovnami.

Úzce spolupracuji s dalšími odborníky – lékaři (převážně s psychiatry), příp. zprostředkuji kontakt na potřebné sociální služby

Mgr. Lucie Štejgerlová
Kontaktní informace
Umístění5. poschodí budovy polikliniky, Žerotínovo nám. 4, Brno
Název ambulanceKlinický psycholog Brno s.r.o.
LékařKlinický psycholog
Tel.533 302 324
Ordinační doba
po
8.00 - 15.00
út
8.00 - 15.00
st
8.00 - 15.00
čt
7.00 - 15.00
7.00 - 12.00
Telefonické objednávky: 533 302 324, Po až Pá v době od 10:30 do 12:30, případně nám zanechte vzkaz na telefonním záznamníku.

Privátní klinický psycholog

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:


Oddělení zajišťuje diagnostické, poradenské a terapeutické služby dětem i dospělým se širokou škálou potíží.

Naši kliničtí psychologové absolvovali psychoterapeutické výcviky s akreditací pro zdravotnictví v katathymně - imaginativní psychoterapii, Gestalt terapii a hypnoterapii.

Pro děti do 18 let nabízíme:

 • Diagnostické vyšetření při poruchách psychického vývoje (např. poruchy vývoje řeči, hyperkinetické poruchy, poruchy autistického spektra, mentální retardace)
 • Diagnostickou a terapeutickou spolupráci při neurotických, psychosomatických, adaptačních či rodinných problémech (emoční potíže jako jsou úzkosti, fobie, deprese, sociální a vztahové potíže v rodině, ve škole, mezi vrstevníky, psychosomatické problémy jako bolesti hlavy, břicha, pomočování, tiky, koktavost, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku a další)
 • Spolupráci při zvládání výchovných potíží, jak u malých, tak i u větších dětí
 • Vyšetření problémů spojených se školkou či školou (školní zralost, školní zařazení, specifické poruchy učení, potíže s chováním)

Pro dospělé nabízíme:

 • Diagnostické vyšetření a terapeutickou péči v případě duševních poruch (psychózy, deprese, neurotické poruchy)
 • Terapeutickou spolupráci v obtížných životních situacích

Své služby nabízíme především dětským pacientům do dosažení 18.roku věku, resp. do ukončení střední školy.

Obracet se na nás mohou i dospělí pacienti, avšak v případě dlouhých objednacích lhůt upřednostňujeme dětské pacienty.