Logo Brno

Family Point

Family Point je místo pro rodinu, které umožňuje péči o malé děti a zprostředkovává informace na podporu rodinného života.

Najdete na adrese: poliklinika, Žerotínovo náměstí 6 ( tzv. Bílý dům) v přízemí u vrátnice.