Logo Brno

O nás

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace ( Poliklinika Zahradníkova) – je příspěvková organizace, zřízená statutárním městem Brnem od 1.1.1991. 

Poliklinika poskytuje primární, specializovanou a stacionární ambulantní zdravotní péči dospělým i dětským pacientům. Pro dospělé pacienty je největším ambulantním poskytovatelem ambulantní péče na území města Brna, s nejdelší tradicí. 
Na poskytování zdravotní péče má poliklinika uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Hlavní výhodou polikliniky je komplexnost poskytovaných služeb. 

Zdravotní péči poskytuje v rámci SZZ II:

Na pokyn zřizovatele zajišťuje organizace další služby pro občany města Brna i v rámci kraje: 

Pro vedení SZZ II je hlavním úkolem zachování rozsahu poskytované zdravotní péče, zvyšování kvality a postupné zlepšování prostředí a vybavení zdravotnického zařízení. 

V budovách na Zahradníkové a Nerudové ulici působí dále další privátní zdravotnická zařízení: