Logo Brno

Klinická logopedie

Lekáři SZZ II

Mgr. Lada Nekvapilová
Kontaktní informace
UmístěníBudova B, 6. poschodí, dveře č. 6.27
poliklinika Zahradníkova, Brno
LékařKlinický logoped
E-maillada.nekvapilova@polza.cz
Tel.532 276 520
724 770 939
Ordinační doba
po
8.00 - 16.30
út
8.00 - 15.30
st
8.00 - 15.30
čt
8.00 - 15.30
8.00 - 14.30
K vyšetření je třeba se předem objednat na uvedených telefonních číslech.

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci

Diagnostika a terapie narušené komunikační schopnosti u dětí a dospělých:

 • Opoždění a poruchy vývoje dětské řeči od 2 let věku dítěte (v odůvodněných případech i dříve)
  • Psychogenní poruchy řeči a hlasu, hlasová a dechová rehabilitace
  • Narušení komunikační schopnosti v rámci kombinovaných (vývojových) vad
   – ADHD, PAS, autismus, DMO, smyslově handicapovaní
  • Vrozené či získané organické poruchy řečové komunikace – děti (dysartrie, palatolalie) i dospělí (afázie)
  • Poruchy plynulosti řeči
  • Specifické vývojové poruchy učení jako rezidua vývojové dysfázie
  • Využití Bazální stimulace, prvků ABA (aplikovaná behaviorální analýza), neurovývojová diagnostika
   a terapie (inhibice přetrvávajících reflexů), metoda „Dobrého startu“ pro předškoláky,prvky myofunkční terapie atd.
  • Terapie orální pozice (OPT) s využitím speciálních pomůcek (TalkTools) – vhodné již od 2 let věku při poruchách orofaciální motoriky (úst, jazyka, atd.) při přijímání potravy (kousání, pití) a při rehabilitaci artikulačních pohybů mluvidel, řeči.
  • Bilaterální integrace - diagnostika a realizace treninkového programu

Úzce spolupracuji s dalšími odborníky z řad lékařů (pediatrie, ORL – foniatrie, psychologie, psychiatrie, neurologie…) i z řad speciálních pedagogů (SPC, PPP, MŠ, ZŠ).