Logo Brno

Kalmetizace

Lekáři SZZ II

MUDr. Jana Jančíková
Kontaktní informace
Umístěnívchod B: 1. poschodí, vchod C: 2. poschodí,
bezbariérový vchod: 2. poschodí, poliklinika Zahradníkova, Brno
SestraMgr. Jaroslava Axmannová
E-mailkalmetizace@polza.cz
Tel.541 552 227
771 135 442
Na kalmetizační pracoviště se rodiče objednají telefonicky na tel. čísle : 541 552 227
Ordinační doba
po
7:00 - 11:00
11:30 - 14:30
út
7:00 - 11:00
11:30 - 14:30
st
7:00 - 11:00
11:30 - 14:30
čt
7:00 - 11:00
11:30 - 14:30
7:00 - 11:00
11:30 - 14:30

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci

OČKOVÁNÍ PROTI TBC 

Od 1.11.2010 vstoupila v platnost novela vyhlášky č.537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem.

Touto novelou bylo zrušeno povinné plošné očkování proti TBC a toto očkování je nadále prováděno pouze u dětí z rizikových skupin, na základě dotazníku o definici rizika TBC, vyplněného v porodnici s lékařem – neonatologem. Tento dotazník předává lékař z novorozeneckého oddělení Praktickému lékaři pro děti a dorost a tento registrující lékař odesílá dítě do 4týdnů věku na oddělení kalmetizace. 


Očkování se provádí dle definice rizika tuberkulózy u dětí s následujícími indikacemi:

  • Jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo člen domácnosti, v niž dítě žije, měl/má aktivní tuberkulózu.
  • Dítě, jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá/pobýval ve státě s vyšším výskytem tuberkulózy než 40 případů na 100 000 obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví každoročně uveřejní seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy do 30 dnů od aktualizace provedené Světovou zdravotnickou organizací.
  • Dítě bylo v kontaktu s nemocným s tuberkulózou.
  • Indikace k očkování vyplývá z anamnestických údajů poskytnutých lékaři novorozeneckého oddělení nebo registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost zákonnými zástupci dítěte.

Přeočkování proti TBC u 11-ti letých dětí
Novelou vyhl.č. 537/2006 Sb., provedenou s účinností od 12.3.2009 vyhl.č. 65/2010 Sb., bylo přeočkování dětí v 11letech vyřazeno z pravidelného a povinného očkování.

Očkování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. 

MANTOUX TEST = Tuberkulinový test

Pracoviště zajišťuje aplikaci Mantoux testu po telefonické domluvě.