Logo Brno

Služby H

Masérské rekondiční a regenerační služby

Nutriční centrum

Nutriční poradna JakoProutek

Ošetřovatelská domácí péče

Pomoc při odvykání kouření pomocí přístroje BICOM

Terapie na základě biomagnetické rezonance

1. zdravá výživa

Pedikúra