Logo Brno

Personální obsazení – S

Vedoucí pracovnice: Hana Šenková

Zdravotně – výchovnou péči poskytuje pět vychovatelek.
Vedoucí pracovnice absolvovala IPVZ obor Výchovná péče.
Vychovatelky umožňují dětem volnou hru, ranní cvičení a výchovné zaměstnání zaměřené na tělesnou, rozumovou, pracovní, hudební i výtvarnou výchovu. Dále upevňují hygienické návyky při jídle, vyprazdňování, mytí a spánku. Dbají na otužování dětí, pobyt venku a samostatnost dětí.

Provozní doba: pondělí – pátek 6.30 – 17.00

Obrázek pokoje s postelemi.