Logo Brno

Personální obsazení – F

Vedoucí pracovnice: Bc. Aneta Vacková

Zdravotně – výchovnou péči poskytují čtyři erudované vychovatelky, které mají rozšířené vzdělání o kurz psychologie a pedagogiky, a dále tři pomocné vychovatelky. 
Vedoucí pracovnice absolvovala IPVZ obor Výchovná péče.

Vychovatelky umožňují dětem volnou hru, ranní cvičení a výchovné zaměstnání zaměřené na tělesnou, rozumovou, pracovní, hudební i výtvarnou výchovu. Dále upevňují hygienické návyky při jídle, vyprazdňování, mytí, čistění zoubků a spánku. Dbají na otužování dětí, pobyt venku a samostatnost dětí.

Provozní doba: pondělí – pátek 6.30 – 17.00