Logo Brno

Centrum paliativní péče

Brno
Finanční podpora paliativní medicíny a hospicové péče na území města Brna a podpora dalšího rozvoje v rámci provozních příspěvků Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

JMK
Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče. Projekt 2022: Rozvoj, podpora a stabilizace multidisciplinárního týmu
Stipendijní program pro paliativní odborníky ….
Založení sbírky Hospic doma. Za dary děkujeme například společnostem SAKO Brno, Teplárny Brno, Technické sítě Brno, které sbírku podpořily hned na jejím začátku – v roce 2020. Poděkování patří také všem drobným dárcům.
Sponzorský tisk informačních materiálů.
Zakoupení přenosného kyslíkového koncentrátoru

Centrum paliativní péče Brno bylo zřízeno v březnu 2020 za účelem nabídnout nemocným v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob v Brně kvalitní ambulantní a domácí paliativní péči.

Poradna paliativní péče poskytuje podporu nemocným a pečujícím. Informujeme o dostupných službách v místě bydliště a jsme nablízku při pánování a zvažování možnosti péče.
Tel: 770 193 675 v pracovní dny 9:00-16:00

Ambulance paliativní medicíny  nabízí jednorázové i opakované konzultace k řešení bolesti a dalších potíží u pacientů s nevyléčitelným onemocněním a rady týkající se ošetřovatelské péče.
Tel.: 770 196 071 v pracovní dny 9:00 – 15:00

Městský domácí hospic  — po přijetí pacienta nepřetržitě dostupná specializovaná paliativní péče v domácím prostředí, poskytovaná lidem v posledních dnech, týdnech a měsících jejich života na území města Brna a v jeho okolí.

Žádost o péči domácího hospice a ambulance vyplňuje ošetřující lékař. Najdete ji, spolu s dalšími informacemi, na naší stránce paliativnipecebrno.cz

Vedoucí lékař:MUDr.  Regina Slámová
Vrchní sestra:Alžběta Marková, MAS
Staniční sestra:Jana Medová
Umístění ambulance:2. poschodí, Nerudova 7, Brno

Centrum paliativní péče Brno můžete podpořit zasláním daru na:

Název účtu: SDRUŽENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ II BRNO
Číslo účtu:123-2269200207/0100 (Náhled na účet)
IBAN:CZ11 0100 0001 2322 6920 0207

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje a Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,
příspěvková organizace vyhlašují Veřejnou sbírku na podporu činnosti Centra paliativní Péče.
Více informací ZDE