Logo Brno

Centrum paliativní péče

Centrum paliativní péče Brno bylo zřízeno v březnu 2020 za účelem nabídnout nemocným v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob v Brně kvalitní ambulantní a domácí paliativní péči.

Poradna paliativní péče poskytuje podporu nemocným a pečujícím. Informujeme o dostupných službách v místě bydliště a jsme nablízku při pánování a zvažování možnosti péče.
Tel: 770 193 675 v pracovní dny 9:00-16:00

Ambulance paliativní medicíny  nabízí jednorázové i opakované konzultace k řešení bolesti a dalších potíží u pacientů s nevyléčitelným onemocněním a rady týkající se ošetřovatelské péče.
Tel.: 770 196 071 v pracovní dny 9:00 – 15:00

Městský domácí hospic  — po přijetí pacienta nepřetržitě dostupná specializovaná paliativní péče v domácím prostředí, poskytovaná lidem v posledních dnech, týdnech a měsících jejich života na území města Brna a v jeho okolí.

Žádost o péči domácího hospice a ambulance vyplňuje ošetřující lékař. Najdete ji, spolu s dalšími informacemi, na naší stránce paliativnipecebrno.cz

Vedoucí lékař:MUDr.  Regina Slámová
Vrchní sestra:Alžběta Marková, MAS
Staniční sestra:Jana Medová
Umístění ambulance:2. poschodí, Nerudova 7, Brno

Centrum paliativní péče Brno můžete podpořit zasláním daru na:

Název účtu: SDRUŽENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ II BRNO
Číslo účtu:123-2269200207/0100 (Náhled na účet)
IBAN:CZ11 0100 0001 2322 6920 0207

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje a Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,
příspěvková organizace vyhlašují Veřejnou sbírku na podporu činnosti Centra paliativní Péče.
Více informací ZDE