Kalmetizace

 

Umístění ambulance: 
 
vchod B: 1. poschodí
vchod C: 2. poschodí
bezbarierový vchod: 2.poschodí

 

 

OČKOVÁNÍ PROTI TBC 

Od 1.11.2010 vstoupila v platnost novela vyhlášky č.537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem.

Touto novelou bylo zrušeno povinné plošné očkování proti TBC a toto očkování je nadále prováděno pouze u dětí z rizikových skupin, na základě dotazníku o definici rizika TBC, vyplněného v porodnici s lékařem – neonatologem. Tento dotazník předává lékař z novorozeneckého oddělení Praktickému lékaři pro děti a dorost a tento registrující lékař odesílá dítě do 4týdnů věku na oddělení kalmetizace. 

Očkování se provádí dle definice rizika tuberkulózy u dětí s následujícími indikacemi:

  • Jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo člen domácnosti, v niž dítě žije, měl/má aktivní tuberkulózu.
  • Dítě, jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá/pobýval ve státě s vyšším výskytem tuberkulózy než 40 případů na 100 000 obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví každoročně uveřejní seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy do 30 dnů od aktualizace provedené Světovou zdravotnickou organizací.
  • Dítě bylo v kontaktu s nemocným s tuberkulózou.
  • Indikace k očkování vyplývá z anamnestických údajů poskytnutých lékaři novorozeneckého oddělení nebo registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost zákonnými zástupci dítěte.

Očkování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. 

Přeočkování proti TBC u 11-ti letých dětí
Novelou vyhl.č. 537/2006 Sb., provedenou s účinností od 12.3.2009 vyhl.č. 65/2010 Sb., bylo přeočkování dětí v 11letech vyřazeno z pravidelného a povinného očkování.

MANTOUX TEST = Tuberkulinový test

Pracoviště zajišťuje aplikaci Mantoux testu po telefonické domluvě.

 


ORDINACE

 

MUDr. Jana Jančíková
Sestra: Mgr. Jaroslava Axmannová
            
e-mail: kalmetizace@polza.cz

 

tel. číslo::541 552 227, 771 135 442,  

Objednání:
Na kalmetizační pracoviště se rodiče objednají telefonicky na tel. čísle 541 552 227.

 

Ordinační doba: 

 

PO    7:00 - 11:00 11:30 - 14:30
UT 7:00 - 11:00 11:30 - 14:30
ST 7:00 - 11:00 11:30 - 14:30
ČT 7:00 - 11:00 11:30 - 14:30
PA 7:00 - 11:00 11:30 - 14:30