Logo Brno

PhDr. Monika Huňková-Riedlová

IČO:  060744 13, IČZ: 72984303
Žerotínovo nám. 4/6, Brno, 602 00,   

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci


Nabízím psychologickou diagnostiku dětí i dospělých, poradenství a analyticky zaměřenou psychoterapeutickou péči s využitím metody katatymně imaginativní terapie.

LS Synkova – 1x do týdne působím v zařízení, kde provádím psychodiagnostické vyšetření dětí s logopedickými vadami, probíhají zde konzultace s rodiči dětí, které dochází nebo plánují docházku do LS Synkova.

Veškerá uvedená péče je hrazena ze zdravotního pojištění (smluvní pojišťovny -111, 201, 205, 207, 209, 211, 213).

Úzce spolupracuji s lékaři z oboru psychiatrie, neurologie, ale také praktickými lékaři, gynekology aj.