Logo Brno

MUDr. Vlasta Motlová

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci


V neurologické ambulanci provádíme vyšetření specializovaným dětským neurologem u dětí do 19 let věku.

Tato péče zahrnuje:

Pro své pacienty zajišťujeme vyšetření EMG, evokovaných potenciálů, CT a NM ambulantně nebo za hospitalizace na Klinice dětské neurologie v Dětské nemocnici FN Brno.

Dostupnost MHD: zastávka Česká, tramvaj č. 3,4,5,6,9,11,12, Parkování: parkoviště Janáčkovo divadlo, parkovací dům Moravské náměstí

Parkování: parkoviště Janáčkovo divadlo, parkovací dům Moravské náměstí