Logo Brno

MUDr. Miroslava Hroudná

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci


Komplexní  rehabilitační vyšetření  dětí  a dospělých

Spolupracuji s dětskou fyzioterapií na poliklinice Žerotínovo náměstí, s fyzioterapií pro dospělé na poliklinice Zahradníkova a odbornými lékaři polikliniky.

Pacienti mohou rehabilitaci absolvovat i na jiném pracovišti fyzioterapie např. v místě svého bydliště.