Logo Brno

MUDr. Jozef Toldy, MBA

Smlouvy máme uzavřeny se všemi pojišťovnami.

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci

Chirurgické ambulance spolupracují s ostatními odděleními polikliniky.