Logo Brno

MUDr. Jana Jančíková – kalmet.

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci

OČKOVÁNÍ PROTI TBC 

Od 1.11.2010 vstoupila v platnost novela vyhlášky č.537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem.

Touto novelou bylo zrušeno povinné plošné očkování proti TBC a toto očkování je nadále prováděno pouze u dětí z rizikových skupin, na základě dotazníku o definici rizika TBC, vyplněného v porodnici s lékařem – neonatologem. Tento dotazník předává lékař z novorozeneckého oddělení Praktickému lékaři pro děti a dorost a tento registrující lékař odesílá dítě do 4týdnů věku na oddělení kalmetizace. 


Očkování se provádí dle definice rizika tuberkulózy u dětí s následujícími indikacemi:

Přeočkování proti TBC u 11-ti letých dětí
Novelou vyhl.č. 537/2006 Sb., provedenou s účinností od 12.3.2009 vyhl.č. 65/2010 Sb., bylo přeočkování dětí v 11letech vyřazeno z pravidelného a povinného očkování.

Očkování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. 

MANTOUX TEST = Tuberkulinový test

Pracoviště zajišťuje aplikaci Mantoux testu po telefonické domluvě.