Logo Brno

Mgr. Lada Nekvapilová

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci

Diagnostika a terapie narušené komunikační schopnosti u dětí a dospělých:

Úzce spolupracuji s dalšími odborníky z řad lékařů (pediatrie, ORL – foniatrie, psychologie, psychiatrie, neurologie…) i z řad speciálních pedagogů (SPC, PPP, MŠ, ZŠ).