Logo Brno

Mgr.et PhDr. Hana Cacková

Privátní klinický psycholog

Poliklinika akad. O.Teyschla (tzv. Bílý dům), Žerotínovo nám. 533/6,  602 00 Brno

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:


Provádím komplexní psychologickou diagnostiku (intelektu a kognitivních funkcí, osobnosti), poradenství i systematickou psychoterapii.


Pracuji s dospělými i dětmi a dospívajícími se širokým spektrem psychických potíží, nejčastěji např.:osobní problémy, reakce na stres a poruchy přizpůsobení, neurotické potíže, psychosomatické potíže, poruchy nálady, úzkosti, deprese, fobie, obsese,  psychózy u dětí, raná vývojová diagnostika včetně diferenciální diagnostiky poruch autistického spektra, mentální retardace, poruchy řeči, ADHD, poruchy učení, poruchy chování, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, psychosomatické a neurotické obtíže jako bolesti hlavy, břicha, poruchy spánku, tikové projevy, problémy s vyprazdňováním atd.

Nezabývám se rozvodovou problematikou ani neřeším potíže vznikající v souvislosti se střídavou péčí. 

Klienty, kteří se potýkají se závislostmi odesílám k odborníkům na tuto problematiku.

Úzce spolupracuji s dalšími odborníky – lékaři (psychiatr, neurolog, pediatr), příp. zprostředkuji kontakt na potřebné sociální služby.

K vyšetření je nutné se vždy předem objednat, nejlépe na uvedeném telefonním čísle na evidenci.

Je vhodné mít doporučení praktického lékaře, neurologa, psychiatra apod.

Veškeré služby jsou bezplatné, hrazeny ZP.
Vyšetření z jiné indikace než zdravotnické, tedy pro vlastní potřebu, je hrazeno dle sazebníku či dohodou.