Logo Brno

Laserová terapie

Před aplikací laseru je provedeno vyšetření rehabilitačním lékařem k určení parametrů laserového záření a zvážení indikace a případných kontraindikací léčby. Podepisuje se informovaný souhlas s léčbou laserem.

Přístrojové vybavení :
1.    2 scannery pro plošnou aplikaci laseru
2.    2 lasery s bodovými  sondami   
3.    1 biolampa

Laser je druh světelného záření. Jde o světlo jedné vlnové délky, dokonale polarizované, koherentní – paprsky jsou stejně orientované v prostoru i čase. Jeho účinky jsou stimulační, protizánětlivé a protibolestivé .

INDIKACE

Doporučený počet terapií 6 – 10. Terapie není hrazena pojišťovnou.

Ceník laseroterapie:

Laser scanner do 10 min. /1 sezení   70,– Kč   
Laser scanner 11 – 20 min.  / 1 sezení  100,– Kč
Laser scanner 21 – 30 min.  / 1 sezení  130,– Kč
Laser scanner 31 – 60 min.  / 1 sezení  160,– Kč
Laser tužka do 5 min. / 1 sezení   60,– Kč
Laser tužka nad 6 – 10 min. / 1 sezení   80,– Kč
Laser tužka nad 11 – 20 min. / 1 sezení 100,– Kč

Na laserovém pracovišti dále provádíme ošetření biolampou. Terapie není hrazena pojišťovnou.

Aplikace  biolampy 1 sezení             30,– Kč