Logo Brno
celková plocha 
Prostory:V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. PP.

Záměr pronájmu:
 Suterénní prostory s předpokládanými stavebními úpravami pro vybudování prodejní jednotky zapadající do koncepce zdravotnického zařízení.

Místnost:

Celková plocha:

č. D0-03-08, 09 a 24

75 m²

hlavní plochy

Další informace k uvedenému záměru poskytne:

Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483

Vyvěšeno:  23.4.2024

Prostory:

V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 2. NP.

Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce PSYCHIATRIE ZK, s.r.o., IČ: 29369321. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.
Místnost:celková plocha 
č. 231038,15 m²hlavní plochy
12 m²vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  14.6.2023Sejmuto: 26.6.2023Ing. Dan Zeman, ředitel
Prostory:

V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. NP.

Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce MUDr. Lucie Sedláčková s.r.o., IČ: 01573012. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.

Místnost:celková plocha 
č. 1212, 1214 19,72 m², 15,07 m²hlavní plochy
č. 1211, 1213, , 12099,18 m², 19,72 m², 29,20 m²vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  9.2.2023Sejmuto: 5.4.2023Ing. Dan Zeman, ředitel
Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. PP Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce MeDiLa spol. s r.o. , IČ: 63217767. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.
Místnost: celková plocha 
č. D0.00.19  13,4 m² hlavní plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  5.2.2023 Sejmuto: 2.3.2023 Ing. Dan Zeman, ředitel
<
Prostory:

V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. PP.

Záměr pronájmu: Suterénní prostory s předpokládanými stavebními úpravami pro vybudování prodejní jednotky zapadající do koncepce zdravotnického zařízení.

Místnost:celková plocha 
č. 01963,61 m²hlavní plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  24.1.2023Sejmuto: 13.7.2023Ing. Dan Zeman, ředitel
Prostory:

V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. NP.

Místnost:celková plocha 
č. 1201, 120222,16 m², 14,66 m²hlavní plochy
č. 1202a, 196, 19730,80 m²,  13,70 m², 0,88 m²vedlejší plochy
č. 199, 120584,56 m², 4,50 m²podíl na vedlejší ploše
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  24.1.2023Sejmuto:Ing. Dan Zeman, ředitel
Prostory:

V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. NP.

Místnost:celková plocha 
č. 119, 11819,35 m², 14,12 m²hlavní plochy
č. 117, 12714,26 m², 13,72 m²vedlejší plochy
č. 126, 1240,88 m², 3,98 m²podíl na vedlejší ploše
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  24.1.2023Sejmuto: 11.10.2023Ing. Dan Zeman, ředitel
Prostory:

V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. NP.

Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce MUDr. Vondráková s.r.o., IČ: 29306426. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.

Místnost:celková plocha 
č. 129, 130 19,65 m², 13,82 m²hlavní plochy
č. 131, 12832,48 m², 14,45 m²vedlejší plochy
č. 126, 1240,88 m², 3,98 m²podíl vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  24.1.2023Sejmuto: 27.3.2023Ing. Dan Zeman, ředitel
Prostory:V objektu polikliniky Halasovo náměstí č.p. 1   Brno, v 2. NP.

Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce Diaspol s.r.o., IČ: 01634135. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.

Místnost:celková plocha 
č. 31653,5hlavní plochy
1/9 společných prostor18,7vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  14.9.2022Sejmuto: 30.9.2022Ing. Dan Zeman, ředitel
Prostory:V objektu polikliniky Halasovo náměstí č.p. 1   Brno, v 2. NP.

Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce Kardio Elbl, s.r.o., IČ: 14031353. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.

Místnost:celková plocha 
č. 255, 25628,62 m², 21,53 m²hlavní plochy
č. 242, 243, 244, 245, 240, 274, 254 5,08 m², 2,39 m², 3,97 m², 3,97 m², 18,09 m², 1,68 m², 55,14 m²vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  18.5.2022Sejmuto: 21.7.2022Ing. Dan Zeman, ředitel
Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí č.p. 1   Brno, v 1. NP.
Místnost: celková plocha 
č. 138 22,43 hlavní plochy
č.139 15,26 m² hlavní plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  13.1.2022 Sejmuto: 7.2.2022 Ing. Dan Zeman, ředitel