Smluvní zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny - se kterémi SZZ II Brno p.o. smlouvu:

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna: www.vzp.cz
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna: www.vozp.cz
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: www.cpzp.cz
207 - Oborová zdravotní pojišťovna: www.ozp.cz
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR: www.zpmvcr.cz
213 - Revírní bratrská pokladna: www.rbp-zp.cz

S pojišťovnou nemá SZZ II Brno p.o.  smluvní vztah, provádíme pouze akutní péči:

209 - Pojišťovna Škoda: www.zpskoda.cz