Regulační poplatky

15.11.2014   UPOZORNĚNÍ!!!!

VÁŽENÍ KLIENTI,
OD 1. 1. 2015 JSOU ZRUŠENY REGULAČNÍ POPLATKY U LÉKAŘŮ.

NEUPLATNĚNÉ DOKLADY Z AUTOMATŮ LZE VRÁTIT K PROPLACENÍ DO 9. 1. 2015
NA POKLADNĚ POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA - II. PATRO.

                                                    MUDr. Kamila Krausová, ředitelka SZZ II