Poliklinika Žerotínovo náměstí

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje
po dobu minimálně  15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná  věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost 
ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.


 

  Prostory:

  
V objektu polikliniky Žerotínovo nám. 6,  číslo popisné  533, k.ú. Veveří, Brno

  Místnost:  celková plocha   
 3.NP č.203  22,0  m²  vedlejší plochy
 Další informace k uvedenému záměru poskytne:
 Ing. Michal Štefáček, provozně-technický úsek, tel. 541 552 466
 Vyvěšeno:   Sejmuto:  Ing. Dan Zeman , ředitel
 19.7.2021