Hotové platby

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB 

Aktuální ceník placených služeb je vyvěšen u ambulancí

Podle zák. č. 48/1997 Sb., ust. § 15, odst. 10 o veřejném zdravotním pojištění, se ze zdravotního pojištění nehradí vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. 

Před poskytnutím zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění, poskytnuté v osobním zájmu občanů, je povinností zdravotnického pracovníka provádějícího výkon, informovat klienta o druhu, rozsahu a podmínkách této péče, včetně výše finanční úhrady. 

Klient zaplatí před provedením výkonu částku dle platného Ceníku placených služeb SZZ II  v  ambulanci lékaře, kde mu je vydán  příjmový doklad.