Revmatologie

Privátní lékaři

  • Revma Plus s.r.o - MUDr. Zuzana ZLÁMALOVÁ, 
    tel.:  722 402 784,   541 552 445

  • Revmameda s. r.o MUDr. Vladimír KUTAL
    tel.: 702 120 191 541 552 383, 541 552 384