Logo Brno

Akreditace MZ ČR – Ošetřovatelská péče v pediatrii

V souladu se zákonem č.96/2004Sb. udělilo MZ ČR s platností od 1.6.2008 CDOZS akreditaci k uskutečňování praktické části odborného modulu specializačního vzdělávacího programu „Ošetřovatelská péče v pediatrii“ – Role dětské sestry.
Praxe je zaměřená na poskytování ošetřovatelské a výchovné péče dětem ve zvláštních dětských zařízeních, tj. jeslích a stacionářích a na ošetřovatelskou péči v rámci praktického lékařství pro děti a dorost.

Kontaktní osoba pro zajištění praxe:E-mailAkreditace
Bc. A.Psotová, hlaví sestra CDOZSpsotova@cdozs.czKe stažení