O nás

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace ( Poliklinika Zahradníkova) - je příspěvková organizace, zřízená statutárním městem Brnem od 1.1.1991. 
Poliklinika poskytuje primární, specializovanou a stacionární ambulantní zdravotní péči dospělým i dětským pacientům. Pro dospělé pacienty je největším ambulantním poskytovatelem ambulantní péče na území města Brna, s nejdelší tradicí. 
Na poskytování zdravotní péče má poliklinika uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Hlavní výhodou polikliniky je komplexnost poskytovaných služeb. 
Zdravotní péči poskytuje v rámci SZZ II:

  •  14 ambulancí specialistů,
  •   Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

Na pokyn zřizovatele zajišťuje organizace další služby pro občany města Brna i v rámci kraje: 

  • očkování novorozenců a dětí proti tuberkulóze z města Brna i v rámci JMK provádí pracoviště  kalmetizace při oddělení TRN  
  • aktivní vyhledávání tuberkulózy u rizikových skupin obyvatelstva  v městě Brně provádí oddělení TRN ve spolupráci s KHS.  

Pro vedení SZZ II je hlavním úkolem zachování rozsahu poskytované zdravotní péče, zvyšování kvality a postupné zlepšování prostředí a vybavení zdravotnického zařízení. 

V budovách na Zahradníkové a Nerudové ulici působí dále další privátní zdravotnická zařízení:

  • ambulance privátních lékařů
  • laboratoř klinické biochemie a hematologie
  • oční optika "JOY" OPTIK
  • lékárna
  • Zdravotnické prostředky
  • doplňkové služby