Logo Brno

Dětské logopedické centrum Synkova

Náš stacionář

Rozsah poskytovaných služeb:
Dětské logopedické centrum  je určeno pro děti s vadami a poruchami komunikace,
včetně přidružených symptomů, ve věku od 3 do 7 let.
Do zařízení jsou přijímány děti v průběhu celého roku, vždy na doporučení našeho klinického logopeda.
Kapacita stacionáře je 36 dětí.

Poskytuje se zde péče:

logopedická

psychologická

ošetřovatelská

pedagogická