Logo Brno

Sociální služby

Lekáři SZZ II

Mgr. Jakub Marčík
Kontaktní informace
UmístěníPoliklinika Zahradníkova, Brno
E-mailjakub.marcik@polza.cz
Tel.541 552 473
602 586 547
Ordinační doba
po
8:00 - 15:00
út
8:00 - 15:00
st
8:00 - 15:00
čt
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
Můžete se obracet v návštěvní době osobně, telefonicky, písemně (dopisem nebo e-mailem).

Informace ke stažení
  • Nevíte, jak dál?
  • Ocitli jste se v obtížné situaci?
  • A nevíte, na koho se obrátit?

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci

Co můžeme nabídnout:

  • Poskytnutí sociálně-právního poradenství
  • Pomoc při hledání vhodných pracovních míst či brigád
  • Spolupráce s dětskými domovy, stacionáři, výchovnými ústavy, s ústavy sociální péče
  • Jednání na školách v zájmu dětských pacientů v rámci objektivizace potíží

Sociální pracovník

  • Sociální pracovník poskytuje rady, informace a pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nebo kterým taková situace hrozí.
  • Základním cílem je zajistit lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu. A to bezplatně, nezávisle, nestranně a diskrétně.
  • Sociální pracovník přispívá svou činností k zajištění komplexní péče a preventivní péče u všech klientů polikliniky. Provádí sociální službu u klientů, kde tuto činnost doporučí lékař, ale klienti polikliniky mohou o tuto službu požádat sami.

 Můžete se obracet v návštěvní době osobně, telefonicky,  písemně (dopisem nebo e-mailem).