Logo Brno

O nás – Stamicova

Naše jesličky

Zařízení péče o dítě v dětské skupině – JESLIČKY Stamicova

Stamicova 9623 00
Brno – Kohoutovice
Telefon:
547 381 254
+420 734 378 101
E-mail: 
stamicova@polza.cz
Vedoucí pracovnice: Hana Šenková

Zdravotně – výchovnou péči poskytuje pět vychovatelek.
Vedoucí pracovnice absolvovala IPVZ obor Výchovná péče.
Vychovatelky umožňují dětem volnou hru, ranní cvičení a výchovné zaměstnání zaměřené na tělesnou, rozumovou, pracovní, hudební i výtvarnou výchovu. Dále upevňují hygienické návyky při jídle, vyprazdňování, mytí a spánku. Dbají na otužování dětí, pobyt venku a samostatnost dětí.

Provozní doba: pondělí – pátek 6.30 – 17.00

Denní režim

06:308:30postupně příjem dětí, osobní hygiena, volná hra, snídaně
08:308:40ranní cvičení,
08:409:00osobní hygiena, svačina
9:009:30skupinové a individuální výchovné zaměstnání – rozumová, pracovní, tělesná, hudební, výtvarná výchova
9:3011:00pobyt venku
11:0012:00osobní hygiena, oběd, ukládání ke spánku
12:0014:00polední klid, spánek dětí
14:00 15:00postupné vstávání, osobní hygiena ,odpolední svačina.
15:00 17.00volná hra, v letních měsících na zahradě, postupný odchod dětí domů
Denní režim

Prosíme dodržovat příchod do 8.30 hodin. Pozdější příchody narušují výchovné programy!!!