Logo Brno

Akce, krátkodobé pobyty

Krátkodobé pobyty

Od 1.1.2013 se zavádí v Zařízení péče o dítě v dětské skupině nová doplňková služba – krátkodobé pobyty dětí.
Tato služba je určena pro rodiče dětí v rozsahu 1 až 4 hodin, aby si mohli zařídit důležité osobní záležitosti (návštěva u lékaře, vyřizování na úřadech, aj.).

Poplatky za službu:

Cena za 1 hodinu služby70,- Kč
Strava – dle skutečného odebrání 
snídaně  6,- Kč
dopolední svačina – ovoce  3,- Kč
oběd15,- Kč
odpolední svačina  6,- Kč

Věková skupina: od 1 do 4 let.

Termín pobytu rodiče domluví předem s vedoucí sestrou zařízení a termín bude stanoven dle volné kapacity zařízení.
Podpisem „Evidenčního listu“ rodiče potvrzují, že byli seznámeni s „Domácím řádem“ zařízení. Je nezbytné, aby rodiče před nástupem dítěte předložili platný očkovací průkaz dítěte.