Logo Brno

O nás

Naše jesličky

Denní režim

06:30 – 08:30příjem dětí, polořízená hra v hracích koutech, postupná snídaně
08:30 – 09:30ranní cvičení, výchovné zaměstnání dle plánu
09:30 – 09:45svačina, postupný odchod dětí na vycházku /zahradu/
11:00 – 12:00návrat dětí z vycházky, oběd, postupné ukládání dětí ke spánku
14:00 – 17:00postupné vstávání, svačina, individuální hra dětí, odcházení domů

Více informací