Informace o organizaci

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno ( SZZ II ) je příspěvková organizace, zřízená statutárním městem Brnem od 1.1.1991. 

Na základě rozhodnutí Rady města Brna a schválení Zastupitelstvem města Brna došlo od 1.1. 2014 ke sloučení příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, se sídlem Zahradníkova 494/2, Brno, s organizací Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace, se sídlem Žerotínovo náměstí 4/6, Brno.

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno poskytuje  specializovanou a stacionární ambulantní zdravotní péči dospělým i dětským pacientům. Je největším poskytovatelem ambulantní péče na území města Brna, s nejdelší tradicí.

Organizace zajišťuje zdravotní a zdravotně-výchovnou péči v těchto pracovištích:

  • Poliklinika Zahradníkova
  • Poliklinika „Bílý dům“, Žerotínovo náměstí
  • Dětské rehabilitační centrum Medvídek a Centrum pomoci
  • Dětské logopedické centrum 
  • Zařízení péče o dítě v dětské skupině – Jesle Stamicova, Fugnerova a Františky Skaunicové

Na poskytování zdravotní péče má organizace uzavřené smlouvy se  zdravotními pojišťovnami ( viz. smluvní zdravotní pojišťovny).

Hlavní výhodou jednotlivých pracovišť je komplexnost poskytovaných služeb. 

Na pokyn zřizovatele zajišťuje organizace další služby pro občany města Brna i v rámci kraje: 

  • očkování novorozenců a dětí proti tuberkulóze z města Brna i v rámci JMK provádí pracoviště  kalmetizace při oddělení TRN  na poliklinice Zahradníkova
  • aktivní vyhledávání tuberkulózy u rizikových skupin obyvatelstva v městě Brně provádí oddělení TRN ve spolupráci s KHS

Pro vedení organizace je hlavním úkolem zachování rozsahu poskytované zdravotní péče, zvyšování kvality a postupné zlepšování prostředí a vybavení zdravotnického zařízení. 

 

 KONTAKTNÍ ÚDAJE

 NÁZEV

 Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

 SÍDLO    

 Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno

 ZÁPIS V OR

 U Krajského soudu v Brně pod číslem 26459/2000, rejstřík Pr 8/1

 IČ

 003 44 648

 DIČ

 CZ 003 44 648

 Telefon

 Ústředna:     541 552 111
                        532 276 111

 

 Sekretariát:   541 552 363

 e-mail 

 info@polza.cz

 webové stránky

 www.polza.cz

 ID datové schránky

 yjtseac

 Bankovní spojení

 Komerční banka, a.s., č. účtu: 72237621/0100