Sociální pracovník

 

Sociální pracovník: Mgr. Jakub Marčík
tel: 541 552 473 

Mobil:  602 586 547
e-mail:jakub.marcik@polza.cz
 

Provozní doba  
     
PO 8:00 - 15:00  
UT 8:00 - 15:00  
ST 8:00 - 15:00  
ČT 8:00 - 15:00  
8:00 - 15:00  

 

 Nevíte, jak dál?        Ocitli jste se v obtížné situaci?        A nevíte, na koho se obrátit?

 Neváhejte nás kontaktovat.         Informace k tisku:  ZDE

  • Sociální pracovník poskytuje rady, informace a pomoc lidem, kteří  se ocitli v tíživé životní situaci, nebo kterým taková situace hrozí.
  • Základním cílem je zajistit lidem, kteří se ocitli v nepříznivé  sociální situaci pomoc a podporu. A to bezplatně, nezávisle, nestranně a  diskrétně.
  • Sociální pracovník přispívá svou činností k zajištění komplexní  péče a preventivní péče u všech klientů polikliniky. Provádí  sociální  službu u klientů, kde tuto činnost doporučí lékař, ale klienti  polikliniky mohou o tuto službu požádat sami.

 Co můžeme nabídnout:

  •  Poskytnutí sociálně-právního poradenství
  •  Pomoc při hledání vhodných pracovních míst či brigád
  •  Spolupráce s dětskými domovy, stacionáři, výchovnými ústavy,  s ústavy sociální péče
  •  Jednání na školách v zájmu dětských pacientů v rámci  objektivizace potíží

 Můžete se obracet v návštěvní době osobně, telefonicky,  písemně (dopisem nebo e-mailem).