MUDr. Vlasta Motlová

   

Privátní lékař

Pracoviště EEG
   MUDr.  Vlasta Motlová
Tel. č. 533 302 339
vlasta.motlova@seznam.cz                                                                                    
sestra Helena Tomečková,
-
 sestra Ludmila Sillyová
                              
   

Máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

 


 
Ordinační doba 
pondělí     8.00 - 15.00                                                                   
úterý 7.30 - 15.00
středa 7.30 - 12.00
čtvrtek 7.30 - 15.00
pátek 7.30 - 13.00

 

Umístění pracoviště: 4. poschodí budovy polikliniky
Dostupnost MHD: zastávka Česká, tramvaj č. 3,4,5,6,9,11,12
Parkování: parkoviště Janáčkovo divadlo, parkovací dům Moravské náměstí


Seznam služeb poskytovaných v ambulanci
V neurologických ambulancích provádíme vyšetření specializovaným dětským neurologem u dětí do 19 let věku.
Tato péče zahrnuje:

 • Diagnostiku a léčbu onemocnění centrální a periferní nervové soustavy
  Jedná se o vyšetření např. při:
  • bolestech hlavy, vertebrogenních potížích
  • záchvatových projevech
  • poruchách vědomí
  • poruchách spánku
  • poruchách chování a emocí, opožděném vývoji řeči, poruchách autistického spektra
  • poruchách pozornosti a učení - spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami a spec. pedagogickými centry
  • poruchách hybnosti
  • nerovnoměrném nebo opožděném psychomotorickém vývoji novorozenců, kojenců, batolat
 • EEG vyšetření
 • EEG vyšetření u dětí – nativní + aktivace fotostimulací hyperventilací a EEG spánkové
 • Dispenzarizace pacientů s chronickým onemocněním, např. epilepsie, DMO
 • Dispenzarizace pacientů s vrozenými vývojovými vadami nervové soustavy

Pro své pacienty zajišťujeme vyšetření EMG, evokovaných potenciálů, CT a NMR ambulantně nebo za hospitalizace na Klinice dětské neurologie v Dětské nemocnici FN Brno.