MUDr. Jana Najmanová

Privátní lékař


MUDr.  Jana Najmanová
Tel. č. : 533 302 214
Ordinační doba
pondělí   7.00 - 16.30  
středa   12.30 - 16.30   
pátek 7.00 - 15.30  
Umístění pracoviště: 5. poschodí budovy polikliniky

Seznam služeb poskytovaných na oddělení

V ordinacích dětské psychiatrie se provádí psychiatrické vyšetření a léčení, a to jak medikamentózní, tak psycho-terapeutické v celém spektru psychiatrických onemocnění dětského věku, mimo léčení drogových závislostí.
Lze se na nás obrátit při potížích, zahrnujících celou oblast psychiatrie, tj.: 

 • U dětí se školními problémy, vyplývající z neklidu a nepozornosti, případně z opoždění, nebo nerovnoměrnosti duševního vývoje
 • Nadměrné úzkosti, obsedantních projevů
 • Enuréze či enkopréze
 • Tikové poruchy
 • Koktavosti
 • Poruchy příjmu potravy
 • Poruchy chování
 • Při podezření na pervazivní vývojové poruchy či psychózy

Psychiatrická péče poskytovaná dospělým pacientům zahrnuje celou psychiatrickou problematiku, nejčastěji při

 • poruchách nálady, úzkostných stavech,
 • psychických problémech vzniklých v reakci na zátěžové životní situace,
 • psychotických onemocněních,
 • organických poruchách ve stáří,
 • problémech s nadměrným užíváním alkoholu.

Péče v psychiatrických ambulancích zahrnuje sociální poradenství a rovněž Krizovou intervenci.
Úzce spolupracujeme i s jinými ordinacemi naší polikliniky, zejména s psychologií, neurologií a nefrologií.
Máme objednací systém, ale akutní případy řešíme okamžitě.
Objednat se je možné telefonicky na uvedených číslech. Není nutné mít doporučení lékaře.