MUDr. Danuše Lněničková

 

 

 

    Privátní lékař
 
Pracoviště EEG
 
 
MUDr.  Danuše LNĚNIČKOVÁ
Tel. č. : 533 302 382
Lnenickova.D@email.cz
sestra Helena Tomečková,
sestra Ludmila Sillyová
 

Máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Ordinační doba  
pondělí 8.00 - 16.30
úterý 8.00 - 15.00
středa 8.00 - 15.00
čtvrtek 8.00 - 13.30
pátek 8.00 - 12.00
     
Umístění pracoviště: 4. poschodí budovy polikliniky
Dostupnost MHD: zastávka Česká, tramvaj č. 3,4,5,6,9,11,12
Parkování: parkoviště Janáčkovo divadlo, parkovací dům Moravské náměstí
   

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci

 

V neurologické ambulanci provádíme vyšetření specializovaným dětským neurologem u dětí do 19 let věku.

Tato péče zahrnuje:

 • Diagnostiku a léčbu onemocnění centrální a periferní nervové soustavy
  Jedná se o vyšetření např. při:
  • bolestech hlavy, vertebrogenních potížích
  • záchvatových projevech
  • poruchách vědomí
  • poruchách spánku
  • poruchách chování a emocí, opožděném vývoji řeči, poruchách autistického spektra
  • poruchách pozornosti a učení - spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami a spec. pedagogickými centry
  • poruchách hybnosti
  • nerovnoměrném nebo opožděném psychomotorickém vývoji novorozenců, kojenců, batolat
 • EEG vyšetření
 • EEG vyšetření u dětí – nativní + aktivace fotostimulací hyperventilací a EEG spánkové
 • Dispenzarizace pacientů s chronickým onemocněním, např. epilepsie, DMO
 • Dispenzarizace pacientů s vrozenými vývojovými vadami nervové soustavy

Pro své pacienty zajišťujeme vyšetření EMG, evokovaných potenciálů, CT a NMR ambulantně nebo za hospitalizace na Klinice dětské neurologie v Dětské nemocnici FN Brno.