Mgr. Libuše Čermáková

Privátní klinický psycholog


Mgr.  Libuše Čermáková  
Telefonické objednávky:  533 302 324,  Po až  Pá v době od 10:30 do 12:30, případně nám zanechte vzkaz na telefonním záznamníku.
Ordinační hodiny    
  pondělí 08.00 - 12.00         14.00 - 17.00        
úterý 08.00 - 12.00 14.00 - 18.00
středa 08.00 - 12.00 14.00 - 17.00
čtvrtek 08.00 - 12.00 14.00 - 18.00
Umístění pracoviště: 5. poschodí budovy polikliniky

Seznam služeb poskytovaných na oddělení

Oddělení zajišťuje diagnostické, poradenské a terapeutické služby dětem i dospělým se širokou škálou potíží.
Naši kliničtí psychologové absolvovali psychoterapeutické výcviky s akreditací pro zdravotnictví v katathymně - imaginativní psychoterapii, Gestalt terapii a hypnoterapii.

Pro děti do 18 let nabízíme:

  • Diagnostické vyšetření při poruchách psychického vývoje (např. poruchy vývoje řeči, hyperkinetické poruchy, poruchy autistického spektra, mentální retardace)
  • Diagnostickou a terapeutickou spolupráci při neurotických, psychosomatických, adaptačních či rodinných problémech (emoční potíže jako jsou úzkosti, fobie, deprese, sociální a vztahové potíže v rodině, ve škole, mezi vrstevníky, psychosomatické problémy jako bolesti hlavy, břicha, pomočování, tiky, koktavost, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku a další)
  • Spolupráci při zvládání výchovných potíží, jak u malých, tak i u větších dětí
  • Vyšetření problémů spojených se školkou či školou (školní zralost, školní zařazení, specifické poruchy učení, potíže s chováním)

Pro dospělé nabízíme:

  • Diagnostické vyšetření a terapeutickou péči v případě duševních poruch (psychózy, deprese, neurotické poruchy)
  • Terapeutickou spolupráci v obtížných životních situacích

Své služby nabízíme především dětským pacientům do dosažení 18.roku věku, resp. do ukončení střední školy. Obracet se na nás mohou i dospělí pacienti, avšak v případě dlouhých objednacích lhůt upřednostňujeme dětské pacienty.